Hur du ökar dina chanser att få lån

Att navigera genom finansvärldens till synes komplicerade vägar kan vara utmanande, särskilt när det kommer till att söka lån. Ofta ställs vi inför frågan: Hur kan jag öka mina chanser att få ett lån? Svaret kan vara komplext, men i korthet handlar det om att skapa en trovärdig bild av sig själv som låntagare. Detta kan innefattar allt från att ha en stabil ekonomisk grund till att förstå och anpassa sig till långivares förväntningar.

Även om detaljerna varierar beroende på situationen så är det viktigt att ha en generell förståelse för hela låneprocessen. I denna guide kommer vi gå igenom hur du på bästa sätt kan öka dina chanser till lån och hur du förbereder inför låneansökan.

7 tips för hur du ökar dina chanser att få lån

Nedan är viktiga faktorer:

Säg upp oanvända krediter

Att säga upp oanvända krediter kan vara en avgörande åtgärd för att förbättra kreditvärdighet. Många är inte medvetna om att även oanvända krediter kan påverka finansiella profilen negativt.

Banker och andra långivare betraktar nämligen den totala kreditgränsen man har tillgänglig som en potentiell skuldrisk, även om man inte utnyttjar den. Med flera oanvända krediter kan det ge intrycket av att man har möjligheten att snabbt skuldsätta sig, vilket kan påverka ens chanser att få ytterligare lån eller finansiering.

Genom att aktivt säga upp oanvända kreditkonton kan man stärka sin ekonomiska position och framstå som en mer attraktiv låntagare.

Betala av dyra lån och krediter

Dyra skulder kan påverka kreditvärdigheten negativt eftersom de ofta återspeglar höga räntor och stora månadskostnader. Långivare granskar ofta skuldsättningen i detalj och har en negativ inställning till höga ränteutgifter.

Genom att prioritera avbetalningen av dessa dyra lån och krediter visar man inte bara på en ansvarsfull ekonomisk hantering, utan minskar också den totala skuldbördan. För den som önskar öka sannolikheten att få ett nytt lån så är detta en avgörande åtgärd att ta till sig.

Samla lån

Att samla lån är en populär strategi för dem som strävar efter att förenkla och förbättra sin ekonomiska situation. När man har flera olika lån och krediter spridda hos diverse långivare kan det leda till en svåröverskådlig ekonomi med varierande räntor, avgifter och betalningsdatum.

Genom att samla dessa lån under ett enda avtal kan man ofta få ner sina månadskostnader och få en bättre överblick över sin skuldsättning. För långivare signalerar detta också en proaktiv och ansvarsfull inställning till ekonomin.

Om man avser att ansöka om nya lån i framtiden kan ett samlingslån öka sannolikheten för ett positivt lånebesked just eftersom man visar en strävan efter ordning och reda i sin finansiella hantering.

Gör dig av med onödiga utgifter

Varje utgift, oavsett hur liten, påverkar ens månatliga budget och sparande. Långivare granskar noggrant sina potentiella låntagares ekonomiska vanor. Genom att minska eller eliminera onödiga kostnader visar man på en ansvarsfull ekonomisk hantering, vilket i sin tur kan stärka ens kreditvärdighet.

En klar och tydlig budget där utgifterna väl matchar inkomsten ger en bild av stabilitet och pålitlighet. När man ansöker om ett lån kan denna bild av ekonomisk disciplin och försiktighet öka sannolikheten för att långivaren ser positivt på ens ansökan.

Öka dina inkomster

Högre inkomster skapar ett större ekonomiskt utrymme, vilket ger en buffert mot oväntade utgifter och finansiella svårigheter. För långivare representerar detta en minskad risk. När man ansöker om ett lån granskas ofta inkomsten noggrant.

Genom att visa på en stadig och ökande inkomst signalerar man att man är i en position att regelbundet betala av på sitt lån, vilket är av största intresse för långivaren. Därför kan en ökning av ens inkomster, vare sig det är genom en löneökning, extrajobb eller andra inkomstkällor, kraftigt öka sannolikheten att få ett lån godkänt.

Samla flera tjänster hos samma bank

Att samla flera tjänster hos samma bank kan vara fördelaktigt när man överväger att ansöka om ett lån. Banken får en mer heltäckande bild av kundens ekonomiska situation och vanor, vilket kan leda till en fördjupad kundrelation.

Genom att centralisera sina tjänster – såsom lönekonto, sparande, kreditkort och försäkringar – hos en och samma aktör visar man på lojalitet och engagemang.

Detta kan i sin tur leda till att banken bidrar med bättre förmåner för samtliga tjänster, samtidigt som man ökar sannolikheten att få lånet beviljat.

Låna tillsammans med någon

Att låna tillsammans med någon annan, vilket vanligen kallas för ett gemensamt lån, kan i många fall öka sannolikheten att få ett lån beviljat. När två personer ansöker tillsammans kombineras bådas inkomster, vilket ofta resulterar i en starkare ekonomisk profil inför långivarens bedömning.

Dessutom delas risken mellan båda låntagarna. Om en av personerna skulle få svårigheter med återbetalningen kan den andra parten hjälpa till, vilket minskar risken för långivaren.

Med två ansvariga parter kan banken eller låneinstitutet känna en större trygghet i att lånet kommer att betalas tillbaka enligt avtalet. Detta ökar chanserna för låneansökan att bli godkänd.