Avanza antal kunder

Oktober: Månadsstatistik* | Avanza

5 sep. 2022 — Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 96 800 och uppgick vid augusti månads slut till 1 756 900. Det innebär en ökning med 9 730 …

Augusti: Månadsstatistik* | Avanza

10 juni 2022 — Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 74 800 och uppgick vid maj månads slut till 1 734 900. Det innebär en ökning med 3 260 …

Maj: Månadsstatistik* | Avanza

13 maj 2022 — Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 71 500 och uppgick vid april månads slut till 1 731 700. Det innebär en ökning med 11 500 …

April: Månadsstatistik* | Avanza

Antalet kunder hos Avanza har under januari ökat med 25.300 och uppgick vid månadens slut till 1.001.700. Redan i januari uppnåddes därmed det långsiktiga …

Januari: Månadsstatistik – Avanza Investor Relations

4 jan. 2022 — Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 379 800 och uppgick vid december månads slut till 1 660 100. Det innebär en ökning med 20 …

December: Månadsstatistik – Avanza Investor Relations

5 dec. 2022 — Antalet kunder hos Avanza har under 2022 ökat med 110 600 och uppgick vid utgången av november till 1 770 700. Det innebär en ökning med 3 …

November: Månadsstatistik – Avanza Investor Relations

Vidare lanserades Bolån+, med marknadens lägsta snittränta, i samarbete med Stabelo. Kundtillväxten under 2017 var rekordhög och antalet kunder passerade 700 …

Historik – Avanza Investor Relations

Antalet kunder hos Avanza har under 2021 ökat med 217 900 och uppgick vid maj månads slut till 1 498 200. Det innebär en ökning med 26 300 kunder i maj.

Maj: Månadsstatistik – Avanza Investor Relations

Avanzas marknadsandel på den svenska sparmarknaden är 6,3%, eller 15,4% räknat som andel av Sveriges befolkning. Vi ser en potential i att öka både antal kunder …

Tillväxt | Avanza

Keywords: avanza antal kunder, avanza kunder